Grad Zagreb prihvaća pokroviteljstvo nad projektom Digitalna Onkološka akademija

by Uredništvo, 12.01.2016
Na temelju članka 26. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 – pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15) i članka 11. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00, 8/02, 1/04, 20/04, 18/06, 16/09, 3/10, 3/14, 16/14, 11/15 i 15/15 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Zagreba, 8. prosinca 2015., donosi
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju pokroviteljstva

1. Prihvaća se pokroviteljstvo nad održavanjem edukacijsko konzilijarnog programa „Digitalna onkološka akademija“, a koji će se održati 8. prosinca 2015. u Zagrebu.2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 500-01/15-01/821
URBROJ: 251-03-02-15-2
Zagreb, 8. 12. 2015.

GRADONAČELNIK
GRADA ZAGREB

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.

Nema komentara


Molim ulogirajte se za više opcija